Opvolging van de wet Verbetering Poortwachter

Sinds 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter actief. Het doel van de wet is om werkgevers en werknemers actief bij de re-integratie te betrekken. Hierdoor moet voorkomen worden dat werknemers niet langer dan strikt noodzakelijk arbeidsongeschikt blijven. De instroom in de WIA dient volgens de UWV-doelstellingen beperkt te worden. Het UWV keurt kritisch de re-integratiedossiers, zowel na 2 jaar ziekte, als bij een ziek-uit-dienst melding. Het dossier moet aan alle eisen voldoen; zowel qua termijnen als qua inhoud. Pas als het dossier aan de eisen voldoet, kan een werknemer een WIA-uitkering tegemoetzien. Zo niet, dan krijgt de werkgever een loonsanctie, veelal van één jaar.

Het dossier Poortwachter proof

Via Concept Arbo weet u zeker dat uw dossier aan de wettelijke eisen voldoet. Concept Arbo geeft in ieder pakket gevraagd en ongevraagd inhoudelijk advies over de dossiers, en wijst u op de wettelijke termijnen. U heeft zelf altijd de keuze om wel of geen actie te laten uitvoeren, u houdt dus uiteindelijk altijd de regie over de dossiers en over de kosten. Binnen de Wet Verbetering Poortwachter dient de werkgever de arbeidsongeschikte medewerker op de juiste manier te begeleiden. Hij dient zich daarbij te houden aan termijnen en protocollen. Op zich kan de werkgever deze zelf bijhouden, al blijkt in de praktijk dat termijnen snel worden overschreden en dat dossiers gaan drijven. Er ontstaat snel achterstand in dossiers die achteraf nog maar moeilijk te repareren zijn.  De juiste acties dienen op het juiste moment te worden uitgevoerd, om het dossier Poortwachter Proof te houden. Het is belangrijk om uiterlijk in de 6e week de Probleemanalyse te laten opmaken, en in gevallen met psychische klachten of rugklachten al binnen 2 weken. Daarna dient de bedrijfsarts de werknemer regelmatig te zien, om de belastbaarheid opnieuw te beoordelen. Wij hanteren daarvoor standaard ongeveer 6 weken, maar per geval wordt daarin steeds een nieuwe afweging gemaakt. Alle tools zoals een arbeidsdeskundig onderzoek, vervroegde IVA, 2e spoor re-integratie dienen op het juiste moment te worden ingezet. De werkgever dient bij zichzelf na te gaan, of hij deze kennis in huis heeft. Zo niet, dan is een ‘Basispakket’ of ‘eigen regie model’ niet verstandig.

Concept Arbo medewerkers

Persoonlijke aandacht van onze medewerkers en partners

Locaties Bedrijfsartsen Concept Arbo

Bedrijfsartsen op meer dan 75 locaties in Nederland

Close up of entrepreneur having cup of coffee during business meeting in cafe.

Bespreek onze gunstige tarieven onder het genot van een kop koffie