Aanstellen van de casemanager

Nadat in de 6e week de Probleemanalyse is opgesteld, dient de werkgever de casemanager aan te stellen. Dit kan een eigen casemanager zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende of de HR manager. U dient zich daarbij kritisch af te vragen of de casemanager over de juiste kennis beschikt. Dat dient zowel kennis te zijn over de termijnen van opvolging, als ook van de inzet van de juiste tools op het juiste moment. Weet de casemanager hoe te handelen in geval van een conflict of onenigheid? Of als werkgever of werknemer het niet eens is met de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige? Is hij bekend met loonsanctie-valkuilen als te lange periode van GBM of arbeidstherapeutische inzet? En wat doet de casemanager als u fraude of oneerlijk handelen vermoedt, of als de werknemer zich niet aan de afspraken houdt?

Kortom, de rol van de casemanager is zeer veelzijdig, en iedere case heeft zijn eigen specifieke benadering. Via Concept Arbo kunt u de keuze maken zélf het case-management uit te voeren, of dat door een casemanager van Concept Arbo te laten doen. Ook kunt u per ziektegeval deze keuze maken. Welk pakket u ook kiest, u kunt met de casemanager van Concept Arbo altijd overleggen en sparren over de juiste insteek.

Uiterlijk in de 8e week dient het Plan van Aanpak te worden opgemaakt en ondertekend te worden door werkgever en werknemer. De evaluaties worden tevens opgemaakt als de omstandigheden veranderen. De casemanager is zich bewust van ‘valkuilen’ in het Poortwachter dossier, en er mogen geen re-integratiekansen gemist worden. Het UWV is streng bij de beoordeling van het RIV (re-integratieverslag) en verwacht van werkgever een verregaande inspanning. Zo niet, dan ligt een loonsanctie op de loer in de vorm van een extra jaar loondoorbetaling.

Concept Arbo medewerkers

Persoonlijke aandacht van onze medewerkers en partners

Locaties Bedrijfsartsen Concept Arbo

Bedrijfsartsen op meer dan 75 locaties in Nederland

Close up of entrepreneur having cup of coffee during business meeting in cafe.

Bespreek onze gunstige tarieven onder het genot van een kop koffie