Frequent verzuim

Algemeen genomen wordt van frequent verzuim gesproken bij 3 á 4 ziekmeldingen per jaar. Het is raadzaam om altijd frequent verzuimgesprekken in te plannen. Door dit beleid consequent uit te voeren, wordt de drempel voor frequent ziekmelden fors hoger. Er ontstaat een helder beeld van de achtergronden en oorzaken van de ziekmelding en van de motivatie van de werknemer. Concept Arbo voert professionele verzuimgesprekken met werknemers. Dit kan op uw eigen locatie of op locatie van Concept Arbo. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. U ontvangt aansluitend uitgebreide rapportage.

Het frequent verzuimgesprek is een krachtige tool in het verlagen van het verzuim

Naast een goede inventarisatie door de werkgever bij aanvang van de ziekmelding, is het eveneens van belang dat er met werknemers gesproken wordt over de arbeidsongeschiktheid wanneer zij terug zijn op de werkvloer. In het geval van frequent verzuim is het belangrijk dat de werkgever aandacht besteedt aan de ziekmeldingen, om zo preventief te kunnen signaleren dat een werknemer mogelijk niet meer de juiste balans heeft. In de vorm van een frequent verzuimgesprek wordt aandacht besteed aan belasting/belastbaarheid, werkdruk, werkstress en motivatie, maar ook aan privéomstandigheden, sport, ontspanning en algehele vitaliteit (leefstijl). Doel van een frequent verzuimgesprek is vaststellen of werknemers hun eigen belastbaarheid dreigen te overschrijden, zodat eventueel kan worden ingegrepen met coaching, psychologische hulp, sportprogramma’s of anderszins.Daarnaast vormt het houden van frequent verzuimgesprekken een extra drempel voor werknemers om zich ziek te melden, met name voor werknemers die geneigd zijn zich makkelijk ziek te melden ondanks dat er nog wel sprake is van belastbare mogelijkheden. De ervaring leert dat bij een consequent doorgevoerd verzuimbeleid het korte (‘grijze’) verzuim afneemt. Tevens wordt zowel de werkgever als de werknemer zich steeds bewuster van de afweging tussen ziekte en resterende belastbaarheid, wat doorgaans resulteert in een meer toegankelijke verhouding ten aanzien van het aanspreken van werknemers op hun eigen verantwoordelijkheden.

Voordelen van Concept Arbo

Uiteraard kunnen leidinggevenden zelf de frequent verzuimgesprekken voeren, maar in de praktijk blijkt dit er al gauw bij in te schieten. Het inzetten van een externe casemanager via Concept Arbo biedt een gedegen uitkomst voor het (in)voeren van de frequent verzuimgesprekken. Wellicht voorafgegaan door enkele gesprekken gevoerd door de leidinggevende zelf. Bij aanhoudend verzuim zou gekozen kunnen worden voor casemanagement door Concept Arbo in combinatie met de afdeling Human Resources en/of directie van de betreffende werkgever.