Bedrijfspsycholoog of -coach

De laatste periode, ongeveer sinds 2012, is het verzuim door psychische klachten explosief gestegen. Momenteel is de meeste uitval op de arbeidsmarkt te wijten aan psychische klachten. Niet alle psychische klachten zijn werk gerelateerd. Maar een werkgever dient wel het loon door te betalen bij uitval. Dat betekent dat de werkgever ongewild betrokken raakt bij de psychische klachten van de werknemer. Normaliter krijgen mensen in geval van psychische klachten via de huisarts begeleiding, of worden doorverwezen naar de psycholoog. Deze begeleiding is doorgaans niet-intensief, en in veel gevallen eerder gericht op langdurige ondersteuning dan op een snel herstel. Veelal is ook sprake van wachttijden. Hierdoor kan de totale doorlooptijd tot genezing enorm oplopen.

Advies bij psychische klachten

Ons advies bij psychische klachten is om directe actie te ondernemen en een goede inventarisatie van klachten en mogelijke oorzaken en oplossingen te laten doen door Concept Arbo. De ervaring is dat na 2 weken psychische arbeidsongeschiktheid het voor de werkgever steeds moeilijker wordt grip te krijgen op de situatie en afspraken te maken met de werknemer. De werknemer begint te berusten in zijn situatie en komt op de wachtlijsten te staan voor de psycholoog. De begeleiding die vervolgens wordt geboden, is veelal langdurig en niet gericht op een snel herstel. De werkgever kan ook aan de werknemer zelf begeleiding bieden op psychisch vlak. Concept Arbo biedt daartoe diverse trajecten waarin de werknemer begeleid wordt. De doorlooptijd van een dergelijk traject bedraagt in het algemeen 6 tot 12 weken. Het zijn trajecten met intensieve begeleiding, waarbij de doelstelling is om de werknemer binnen afzienbare tijd terug te laten keren op de werkvloer. De werkgever is uiteraard niet verplicht psychische hulp aan te bieden bij dergelijke klachten, maar de kosten van een dergelijk traject verdienen zich vaak heel snel terug. Het risico bestaat dat als niet tijdig wordt ingegrepen, de werkgever steeds minder grip krijgt op de arbeidsongeschiktheid en op de begeleiding. Hierdoor kan het verzuim langere tijd gaan duren. Ook de bedrijfsarts staat met de huidige richtlijnen van psychisch verzuim vaak machteloos, hij dient mee te gaan in het afgeven van lange periodes van arbeidsongeschiktheid.