Bedrijfsarts voor het mkb

Concept Arbo heeft een uitgebreid netwerk van samenwerkingsverbanden met bedrijfsartsen voor het mkb.
Wanneer u op zoek bent naar een modern alternatief voor uw verzuimbeleid, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

De voordelen van een bedrijfsarts bij Concept Arbo

Wij verzorgen op meer dan 75 locaties binnen Nederland bedrijfsartsenspreekuren voor verzuimende medewerkers. Onze backoffice plant voor u de spreekuren in, en kunt op voorhand een vraagstelling aanleveren of een toelichting geven. Wij vinden het belangrijk dat de bedrijfsarts ook op de hoogte is van uw visie. Eventueel kunt u op voorhand of naderhand zelf contact opnemen met de bedrijfsarts voor een extra toelichting. De bedrijfsarts is onafhankelijk en geeft vanuit die hoedanigheid zijn advies. U ontvangt uiterlijk de volgende dag de rapportage per mail. Vervolgspreekuren worden altijd bij dezelfde bedrijfsarts ingepland.

Een opsomming van de voordelen:

De kerntaken van de bedrijfsarts zijn in principe eenvoudig: het beoordelen van de belastbaarheid en een inschatting maken van de duur van het verzuim. De uitspraak van de bedrijfsarts is eveneens van belang in geval van een conflict of verstoorde arbeidsrelatie.

Concept Arbo: de verbinding tussen werkgever en bedrijfsarts

Door de nauwe samenwerking met de bedrijfsarts wil Concept Arbo een zo optimaal mogelijke uitspraak over de belastbare mogelijkheden van de medewerker verzorgen. Voorafgaand aan het spreekuur met de medewerker wordt de bedrijfsarts door een casemanager van Concept Arbo ingelicht over de betreffende situatie. Desgewenst kan deze afstemming ook plaatsvinden tussen de bedrijfsarts en de werkgever.

Ondanks dat de bedrijfsarts een zo goed mogelijke beoordeling en prognose voor werkhervatting maakt, blijkt dat een dergelijke uitspraak in de praktijk gecompliceerder kan uitpakken. Hierdoor kan het voorkomen dat het verwachtingspatroon van de werkgever soms niet goed uitkomt.

Mede door de verbinding die Concept Arbo tot stand brengt tussen werkgever en bedrijfsarts, heeft een aanzienlijk aantal werkgevers zich de afgelopen jaren bij Concept Arbo aangesloten. Bij veel arbodiensten staat de bedrijfsarts voor het mkb in de spits van de verzuimbegeleiding. Bij Concept Arbo is dat een samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en casemanager.

Hierin heeft de casemanager een belangrijke rol in het voorwerk, oftewel de inventarisatie van de omstandigheden, wat gedaan wordt met zowel de werkgever als de werknemer. De kern van de zaak wordt zo doorgaans reeds op voorhand duidelijk, waardoor de bedrijfsarts een meer passend/gericht advies kan geven.

Aanvullende mogelijkheden

Naast het spreekuur van de bedrijfsarts biedt Concept Arbo tevens aanvullend de mogelijkheid een medewerker in contact te brengen met – of te laten beoordelen door – een arbeidsdeskundige of casemanager. Deze belichten de problematiek vanuit een andere hoek, zodat er een vaak waardevolle aanvulling op de bestaande informatie ontstaat. Voor bedrijfsartsen kan het lastig zijn tijdens één spreekuur de problematiek te doorgronden, daarom zorgt Concept Arbo ervoor dat de bedrijfsarts beschikt over zoveel mogelijk essentiële informatie voor zijn oordeelsvorming.

Bedrijfsarts voor het mkb in uw regio

Concept Arbo werkt nauw samen met een vaste groep bedrijfsartsen, waarvan het merendeel inmiddels al een lange tijd aan Concept Arbo verbonden is. De spreekuren zijn veelal binnen enkele dagen te plannen, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de regio waarin de medewerker woonachtig is. Ook is het mogelijk een spreekuur met de bedrijfsarts op de locatie van de werkgever te laten plaatsvinden.

Persoonlijke aandacht van onze medewerkers en partners

Bedrijfsartsen op meer dan 75 locaties in Nederland

Bespreek onze gunstige tarieven onder het genot van een kop koffie