Arbeidsdeskundig onderzoek

Concept Arbo voert professionele arbeidsdeskundige onderzoeken (AD-onderzoeken) uit. Deze worden ingezet als belangrijk onderdeel van het re-integratiedossier, omdat een werkgever in het verzuimdossier moet kunnen onderbouwen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn binnen de organisatie voor de arbeidsongeschikte werknemer. Het AD-onderzoek wordt ingezet op het moment dat duidelijk wordt dat een werknemer niet meer kan terugkeren in de eigen functie, en praktisch altijd vóór afloop van het eerste ziektejaar van de werknemer.

Hoe werkt het arbeidsdeskundig onderzoek?

In het AD-onderzoek wordt de situatie uitgebreid in kaart gebracht, wordt de situatie van de werknemer bekeken en worden de mogelijkheden bij de eigen werkgever onderzocht. Er wordt een functiehuis opgesteld en per onderdeel wordt bekeken waarvoor de werknemer in aanmerking zou kunnen komen. De arbeidsdeskundige bekijkt of ‘jobcarving’ tot de reële mogelijkheden behoort en onderbouwt zijn conclusie. Indien er onvoldoende mogelijkheden voor de werknemer blijken te zijn bij de eigen werkgever, in het zogeheten spoor 1, dan zal de arbeidsdeskundige afwegingen maken voor re-integratie in spoor 2, dus bij een andere werkgever.

Om de kans op een loonsanctie voor de werkgever zoveel mogelijk te verminderen, raadt Concept Arbo aan altijd een AD-onderzoek uit te laten voeren wanneer de daarvoor gestelde termijn bereikt is.