REÏNTEGRATIE BEGELEIDING

Reïntegratie begeleiding vindt plaats wanneer een werknemer begeleid moet worden op het “tweede spoor” (reïntegratie buiten de werkgever). ConceptArbo biedt daarin ondersteuning. Het UWV is streng bij de beoordeling van het reïntegratieverslag(RIV) en verwacht van werkgever een verregaande inspanning. Zo niet, dan ligt een loonsanctie ligt op de loer in de vorm van een extra jaar loondoorbetaling.