PERIODIEK MEDISCH ONDERZOEK(PMO)

Het is voor iedere werkgever verplicht om werknemer regelmatig een Periodiek Medisch Onderzoek aan te bieden, werknemers hebben zelf de keuze of zij deelnemen.

Concept Arbo biedt diverse periodiek medische onderzoeken(PMO’s) aan, standaard PMO’s maar ook gericht op administratieve  beroepen of productiewerk. Tenminste biometrie, urineonderzoek, bloedonderzoek verricht en er wordt een vragenlijst ingevuld (leefstijl). De werknemer ontvangt de resultaten, de werkgever heeft hierin geen inzicht. De keuringsarts zal bij afwijkingen doorverwijzen naar de huisarts.

Concept Plus biedt PMO’s op 50 locaties door Nederland.