Vertrouwenspersoon

Iedere werkgever dient beleid te hebben inzake pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. In ieder geval dient een vertrouwenspersoon aangesteld te worden die het slachtoffer opvangt en begeleidt in het proces.

Mogelijk is om binnen of buiten de organisatie een vertrouwenspersoon aan te stellen. Voor het slachtoffer kan het een grote drempel zijn naar een interne vertrouwenspersoon te stappen in verband met vertrouwen of wellicht betrokkenheid.

Concept Arbo biedt werkzaamheden met gediplomeerde vertrouwenspersonen, zowel mannelijk als vrouwelijk. Op deze manier blijft de anonimiteit gewaarborgd. Het slachtoffer wordt gehoord en begeleid in de eventuele klachtenprocedure. Over het algemeen streeft Concept Arbo naar snelle, pragmatische oplossingen.