Periodiek medisch onderzoek (PMO)

Het is voor iedere werkgever verplicht om de werknemer regelmatig een Periodiek Medisch Onderzoek aan te bieden, werknemers hebben zelf de keuze of zij deelnemen.

Concept Arbo biedt diverse periodiek medische onderzoeken (PMO’s) aan, standaard PMO’s maar ook gericht op administratieve  beroepen of productiewerk. Tenminste biometrie, urineonderzoek en bloedonderzoek wordt verricht en er wordt een vragenlijst ingevuld (leefstijl). De werknemer ontvangt de resultaten, de werkgever heeft hierin geen inzicht. De keuringsarts zal bij afwijkingen doorverwijzen naar de huisarts.

Concept Arbo biedt PMO’s op 50 locaties door Nederland.