OVER ONS

Concept Arbo is een arbodienstverlener voor het mkb, die landelijk opereert. Het bedrijf bestaat meer dan twintig jaar en is daarmee een betrouwbare partner waarbij continuïteit is gewaarborgd. Concept Arbo onderscheidt zich als modern verzuimbureau, waar persoonlijke aandacht voorop staat. Wij werken niet met standaard verzuimmodellen, zoals de klassieke arbodiensten nog wel doen. Zij zijn hier door hun schaalgrootte ook tot veroordeeld. Bij Concept Arbo staat maatwerk nog vooraan.

Verzuimmanagement

Bij ons kunt u een duidelijk advies verwachten omtrent problemen rond verzuim en alle arbo-gerelateerde onderwerpen. Concept Arbo heeft vestigingen op Schiphol-Oost en in Utrecht, en biedt spreekuurlocaties in het hele land. Wij bieden modern verzuimmanagement en zijn een alternatief voor de klassieke arbodiensten. Via onze samenwerkingsverbanden bieden wij op wens ook gecertificeerde aansluitingen, Concept Arbo is zelf geen gecertificeerde arbodienst.

Juiste insteek

Onze persoonlijke benadering is de ruggengraat van de dienstverlening. Wij overleggen op voorhand met de werkgever bij ziektegevallen of conflicten, voordat de bedrijfsarts de beoordeling doet van de arbeidsgeschiktheid. Op deze manier kan op voorhand de juiste insteek en strategie voor werkhervatting worden gekozen.

Vertrouwensband

U als werkgever staat dus aan het roer, wij adviseren over uw rol in het geheel en de mogelijke stappen die kunnen worden ondernomen. Dit creëert een vertrouwensband waarin verzuim binnen de organisatie door samenwerken effectief wordt aangepakt.

Werkbare oplossing

Voor werknemers waar het verzuim niets te maken heeft met ziekte, maken wij met u afspraken over het te voeren beleid. Wij bieden ondersteuning in het te volgen traject zodat het voor zowel de werkgever als werknemer tot een bevredigende en werkbare oplossing komt. Ook bij het bemiddelen van conflicten kan Concept Arbo behulpzaam zijn.

Bij Concept Arbo werken de volgende professionals: