EERSTE EN TWEEDE SPOOR

Indien reïntegratie bij de eigen werkgever (het zg. eerste spoor) onvoldoende mogelijk blijkt, vereist het UWV dat een werkgever actief de reïntegratiemogelijkheden bij andere werkgevers onderzoekt. Dit is 2e spoor reïntegratie. De afweging of er 1e of 2e spoor reïntegratie moet worden uitgevoerd, vindt in het algemeen plaats middels een Arbeidsdeskundig onderzoek. Het UWV verwacht tegenwoordig een inspanning van 9 tot 12 maanden voor tweede-spoor-reïntegratie. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het aanbieden van een taal- of computercursus aan de werknemer.

Tweede-spoor-reïntergratie

Tijdens de tweede-spoor-reïntegratie worden werknemers zo goed als mogelijk begeleid naar ander werk buiten de eigen werkgever. In de praktijk blijkt de kans van slagen beperkt te zijn: slechts een klein percentage werkgevers weet werkgelegenheid buiten hun eigen organisatie te realiseren. Echter is het inzetten van actieve tweede-spoor-reïntegratie een verplichting. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat er zónder deze verplichting te weinig reïntegratie-inspanningen zouden worden verricht, met veelal een loonsanctie van een jaar extra als gevolg voor de werkgever.Concept Plus biedt diverse soorten tweede-spoor-begeleiding, zowel intensieve begeleiding als trajecten waarin sprake is van meer zelfwerkzaamheid.